MIASTO PRUSZKÓW

Pruszków  to miasto pierwszej stacji Kolei Warszawsko-​Wiedeńskiej, fabryki fajansu, warsztatów kolejowych, Wytwórni Kotłów i Konstrukcji Żelaznych oraz najstarszej na ziemiach polskich fabryki ołówków Majewskiego. Tak duża liczba zakładów spowodowała, że w 1910 r. Pruszków uzyskał status osady fabrycznej. Do czasu II wojny światowej miasto było największym ośrodkiem przemysłowym okolic Warszawy, w którym chętnie tworzono nowe inwestycje: fabrykę obrabiarek, elektrownię, kolejkę WKD, kolej elektryczną. Czas wojny pozostawił tragiczny ślad w historii miasta, które stało się obozem przejściowym dla 650 000 osób wysiedlanych z Warszawy. Jak większość miast po zakończeniu wojny Pruszków odbudowywał się i rozbudowywał, włączając w swoje granice okoliczne miejscowości. Dzisiaj wielu dawnych fabryk już nie ma, jednak miasto wciąż się rozwija. Powstaje w nim – z jednej strony – strefa przemysłowo-​logistyczna dla różnych firm, z drugiej zaś – przyjazne i coraz bardziej atrakcyjne miejsce dla obecnych i przyszłych mieszkańców.

www​.pruszkow​.pl