HELLAS ET ROMA

Stowarzyszenie Na Rzecz Popularyzacji Kultury Antycznej „Hellas et Roma” zostało zawiązane w roku 2001. Podwaliny pod dzisiejszą działalność stworzyli studenci, doktoranci oraz pracownicy naukowi Wyższej Szkoły Humanistyczno- Przyrodniczej w Sandomierzu oraz UMCS w Lublinie. Spiritus movens działalności od samego początku stanowi dr hab. Dariusz Słapek. Z czasem Stowarzyszenie rozrosło się o członków niezwiązanych z życiem akademickim, ale równie zafascynowanych czasami antycznymi. Naszym celem jest ożywiać i przybliżać Antyk, a robimy to opowiadając o rekonstrukcjach, które sami zrobiliśmy oraz odtwarzając życie takim jak wydaje się, że było dwa millenia temu.

www​.hellasetroma​.pl

logo (1)