MUZEUM STAROŻYTNEGO HUTNICTWA MAZOWIECKIEGO

Zajmuje się badaniem i ochroną unikatowego w skali Europy dziedzictwa pradziejowego, którym jest Mazowieckie Centrum Metalurgiczne – drugie co do wielkości centrum hutnicze „barbarzyńskiej” Europy. Realizując swoją misję, instytucja szczególną troską otacza zbiory tworzące niepowtarzalną kolekcję archeologiczną oraz organizuje liczne wydarzenia popularyzatorskie i edukacyjne. Jako żywy ośrodek muzealny jest przestrzenią spotkań ludzi nauki i kultury oraz miejscem otwartym dla lokalnej społeczności. Prowadzi też wiele wydarzeń i warsztatów poza swoimi murami.

Muzeum zaprasza – niech Pruszków stanie się miastem archeologii i sztuki!

www​.mshm​.pl

 

MSHM logo białe