Opowieści o Starożytności

Naukowcy oraz miłośnicy Antyku – Maciej Jońca, Dariusz Słapek oraz Mateusz Łobacz – opowiedzą nam ciekawe historie z codzienności starożytnych Greków i Rzymian.

Maciej Jońca: prawnik i historyk sztuki. Kierownik Katedry Prawa Rzymskiego KUL. Bada rzymskie prawo karne, związki pomiędzy prawem a sztukami pięknymi oraz drogi, którymi konstrukcje prawne przenikały i przenikają do odbiorów związanych z kulturą masową.

Dariusz Słapek: prof. UMCS w Lublinie, badacz starożytnego Rzymu, zwłaszcza jego obyczajów, świąt, rytuałów i widowisk. Autor wielu publikacji, szczególnie na temat gladiatorów i igrzysk gladiatorskich. Przekonuje, że stąd właśnie wzięło się zainteresowanie dziejami… współczesnego sportu. Poza tą sferą aktywności naukowej zajmuje się również antycznym niewolnictwem, zwłaszcza powstaniem Spartakusa. Coraz częściej skłonny jest czynić teoretyczną refleksję nad metodami badań historycznych (tak rodziła się najpewniej jego atencja dla archeologii doświadczalnej i odtwórstwa historycznego).

Mateusz Łobacz: absolwent historii na UMCS w Lublinie. Wiceprezes stowarzyszenia Hellas et Roma, badacz, pasjonat i popularyzator historii antycznej. Zainteresowania naukowe skupia na metodologii historii, antropologii historycznej, zagadnieniach dotyczących podróży w antyku. Prywatnie – miłośnik podróży, kultury Bliskiego Wschodu oraz filozofii.