reKONSTRUKCJA – uczestnicy

Do udziału  bloku reKONSTRUKCJA zaproszono przedstawicieli najlepszych polskich grup rekonstrukcji historycznej świata antycznego. Prezentacje zostaną rozłożone pomiędzy obozy w których ukazane zostaną kręgi kulturowe Antyku.

W ramach ARTEfaktów udział wezmą: