OGNIOtrwali – uczestnicy

W międzynarodowym forum hutniczo-​kowalskim OGNIOtrwali  udział wezmą:

Lee Sauder, USA – www​.leesauder​.com 

W oczach wielu uznanych specjalistów i rekonstruktorów wytopu żelaza metodami tradycyjnymi na świecie – Lee Sauder jest najlepszy w swojej dziedzinie. Znany kowal, wytapiacz, twórca rzeźb z pozyskanego samodzielnie żelaza. Zapraszany na seminaria, warsztaty i pokazy na całym świecie.

Jak sam o sobie pisze: Here’s what I do for a living: I dig up iron ore, and transform it into metal by the ancient and long-​forgotten art of bloomery smelting. Then I try to forge something beautiful out the iron I’ve made.

 

Darrell Markewitz, Kanada – www​.warehamforge​.ca

Kowal i rekonstruktor procesu wytopu żelaza z okresu wikińskiego. Na co dzień związany z muzeum Vinland poświęconemu osadzie wikingów ze słynnego stanowiska  L’Anse aux Meadows na Nowej Funlandii. Swój warsztat, umiejętności oraz wytopy żelaza prezentował dotychczas m.in. w Kanadzie, USA, Danii, Szkocji oraz na Islandii.

 

Jysk Iron Syndicate, Dania-​Norwegia

Nieformalna grupa powołana do życia przez niezwykle doświadczonych odtwórców i eksperymentatorów procesu hutniczego – jej członkowie mają na koncie łącznie ponad 1000 wykonanych z sukcesem wytopów żelaza metodami pradziejowymi i historycznymi. Liderem grupy jest Jens Jorgen Olesen – jeden z najbardziej cenionych w Europie rekonstruktorów starożytnego procesu hutniczego. Pracownik Heltborg Muzeum w Danii. Dzięki jego doświadczeniu i wsparciu, możliwe było znaczące podniesienie poziomu rekonstrukcji omawianego rzemiosła wśród polskich eksperymentatorów i badaczy. Uczestnik wielu imprez archeologicznych w Polsce, w tym Dymarek Świętokrzyskich czy pruszkowskiej Kampanii Ognia, realizowanej przez Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego w roku 2010. Jensowi Jorgenowi Olesenowi towarzyszyć będą Michael Nissen, obecnie związany z odtworzonym skansenem z epoki żelaza w Hjemsted w Danii oraz Tom B. Haraldsen, archeolog z Randfjordsmuseums w Norwegii.

 

Świętokrzyskie Stowarzyszenie Dziedzictwa Przemysłowego, Polska – Facebook Fanpage 

Jak pisze o sobie stowarzyszenie: „Działania ŚSDP ukierunkowane są od chwili powstania tj. od 20 kwietnia 1999 roku na popularyzację i rozszerzanie wiedzy o kulturalnych i przemysłowych „korzeniach“ naszego regionu. Pragniemy uzmysłowić mieszkańcom i zwiedzającym go turystom, że jednym z podstawowych dóbr naszego województwa jest spuścizna przeszłości, a zwłaszcza tradycje przemysłowe. Pod tym względem żaden inny region w Polsce nie może się równać z ziemią świętokrzyską. Pozostałości neolitycznych kopalń krzemienia i okręgu produkującego żelazo w okresie rzymskim nie posiadają odpowiedników, nawet w skali europejskiej. Promocja dorobku minionych pokoleń jako dobra naukowego, kulturalnego i turystycznego ma służyć kształtowaniu pozytywnego wizerunku regionu na zewnątrz i umacniać lokalne społeczności w ich dążeniach do ugruntowania własnej tożsamości, opartej na bogatych tradycjach. Dlatego też jednym z naszych zadań jest podkreślanie tych aspektów dziedzictwa przeszłości, które wskazują na ponadregionalne – ogólnoeuropejskie znaczenie zjawisk i procesów zachodzących w naszym regionie od starożytności po czasy nowożytne.“

Śląskie Centrum Hutnicze, Polska

Technikę i technologię uzyskiwania żelaza w starożytności na obszarze Śląska zaprezentuje podczas ARTEfaktów grupa badaczy i eksperymentatorów, którą pokieruje dr Paweł Madera z Muzeum Archeologicznego we Wrocławiu. Grupa ma na swoim koncie kilka spektakularnych sukcesów eksperymentatorskich z piecem dymarskim o dużej kotlince i wysokości ponad dwóch metrów, pracującym wyłącznie na dmuch naturalny (bez użycia miechów). Dane archeologiczne wskazują, że piece tej odmiany funkcjonowały na Śląsku od I w. p.n.e. do V w. n.e. i były bardzo charakterystyczne dla tego regionu. Dotychczas ich działanie można było obserwować podczas Dymarek Świętokrzyskich oraz na festynie metalurgicznym w Etouars (Francja). Występ na ARTEfaktach będzie pierwszą prezentacją imponującego wielkością i sposobem pracy urządzenia na Mazowszu.

Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, Polska – www​.pma​.pl

Tematyka starożytnej metalurgii od dawna była zagadnieniem leżącym w centrum zainteresowań  pracowników PMA. Międzynarodowa współpraca w tej dziedzinie zaowocowała organizacją  wystawy i sesji naukowej „NÄR JÄRNET KOM” w Göteborgu w 1977 roku, we współpracy z Göteborgs Arkeologiska Museum, Muzeum Archeologicznym w Krakowie i Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi. Prowadzone obecnie doświadczenia i badania starożytnego procesu produkcji żelaza mają na celu wyjaśnienie technologii procesu oraz przygotowania surowca jakim były ubogie rudy darniowe występujące na Mazowszu. Grupą pokieruje Władysław Weker.

Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy w Pruszkowie, Polska – www​.mshm​.pl

Podczas ARTEfaktów, zespół Muzeum zaprezentuje eksperymentalne wytopy żelaza w piecach, zrekonstruowanych na podstawie wyników badań archeologicznych, prowadzonych na terenie Mazowieckiego Centrum Metalurgicznego. Grupa prowadzi próby odtworzenia starożytnego procesu hutniczego od 2008 roku. Muzealne piece były obecne m.in. na: Dymarkach Świętokrzyskich, Industriadzie, Europejskich Dniach Dziedzictwa, Festiwalu Nauki i Dniach Pruszkowa.

Celem nadrzędnym jest uzyskanie żelaza wyłącznie z miejscowych rud darniowych. Do dziś nikomu nie udało się powtórzyć tej sztuki, tak dobrze znanej pradziejowym mieszkańcom Mazowsza z II w. p.n.e.- III w. n.e. Może właśnie na ARTEfaktach uda się odkryć tajemnicę ich technologii?