Debata

Warto przysłuchać się debacie między archeologami i historykami poprowadzonej przez ludzi sztuki. Też jesteście ciekawi zderzenia tych dwóch światów?

Uczestnicy debaty:

dr Jacek Andrzejowski: archeolog, muzealnik, kierownik Działu Epoki Żelaza Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie, przewodniczący Rady Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego w Pruszkowie. Sekretarz redakcji „Wiadomości Archeologicznych” – najstarszego polskiego czasopisma archeologicznego. Specjalista w zakresie archeologii młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i okresu wędrówek ludów.

dr Małgorzata Litwinowicz: historyk kultury polskiej, nauczyciel akademicki, animator kultury, opowiadacz, adiunkt w Zakładzie Historii Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Współzałożyciel stowarzyszenia Grupa Studnia O. Kurator programu Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Opowiadania.

 dr hab. Judyta Rodzińska-​Nowak: archeolog, nauczyciel akademicki, adiunkt w Zakładzie Archeologii Epoki Żelaza Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Specjalista w problematyce okresu rzymskiego oraz wczesnej fazy okresu wędrówek ludów, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z gospodarką oraz przemianami osadnictwa.

prof. dr hab. Jan Schuster: archeolog, wykładowca akademicki w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego. Ekspert w dziedzinie archeologii młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i okresu wędrówek ludów. Specjalizuje się w archeologii osadniczej oraz badaniach nad stratyfikacją społeczną ludności europejskiego Barbaricum.

 dr Joanna Zagórska-​Telega: archeolog, pracownik naukowy w Zakładzie Archeologii Epoki Żelaza Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Znawca zagadnień związanych z obrzędowością pogrzebową u schyłku starożytności. Kierownik licznych kampanii wykopaliskowych na wielu stanowiskach archeologicznych w południowej Polsce.

 Zespół Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego: Katarzyna Dejtrowska, Robert Janiszewski, Marcin Woźniak – grupa archeologów i muzealników tworząca Dział Archeologii Mazowsza oraz część Działu Inwentarzowego MSHM. Zespół odpowiedzialny za naukowo-​techniczne opracowywanie zbiorów pruszkowskiego Muzeum oraz propagowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego.

Prowadzące debatę:

Katarzyna Barańska: absolwentka historii sztuki oraz podyplomowych studiów poświęconych kulturowej tożsamości płci na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jej doświadczenie zawodowe obejmuje zarówno pracę z cyferkami (cztery lata praktyki w roli fundraiserki krakowskiej galerii Bunkier Sztuki), jak i literkami (w latach 2009–2014 redaktorka miesięcznika architektonicznego „A&B”). W MIK-​u współtworzy zespół Dynamiki Ekspozycji oraz pracuje przy międzynarodowym projekcie InHerit, poświęconym interpretacji dziedzictwa. Po godzinach pracy obsługuje dwa koty.

Dominika Mietelska-​Jarecka: absolwentka teatrologii na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz duńskiej szkoły ludowej Diget Højskole ved Skagen. Współpracowała z wieloma krakowskimi muzeami. W Małopolskim Instytucie Kultury koordynuje działania programu Dynamika Ekspozycji. Interesuje się sztuką i kulturą Krakowa przełomu XIXXX w. Zaangażowana w działalność na rzecz krakowskich społeczności lokalnych.