NaukOVO

Popularyzacja wiedzy akademickiej

Festiwal ARTEfakty jest unikalną okazją do prezentacji najnowszego stanu badań nad historią i kulturą antyczną w wykonaniu naukowców skupionych w ośrodkach akademickich.

nauk

Czy wiesz, że Sokrates zaczepiał przechodniów na rynku miasta, a Platon zwykł nauczać w Gaju? My urządzimy Akademię Platońską dla dzieci w Parku Potulickich (obozowisko rzymskie).

Blok NaukOVO stworzony został również dla dorosłych – zapraszamy na arcyciekawe prelekcje stworzone we współpracy z Instytutem Historii Uniwersytetu Marie Curie-​Skłodowskiej w Lublinie, które wygłoszą: dr hab. Dariusz Słapek, dr hab. Maciej Jońca, dr hab. Ireneusz Łuć, dr Henryk Kowalski, mgr Mateusz Łobacz.

Prelekcje

SOBOTA

12:30 Prelekcja: dr hab. Ireneusz Łuć – Armia imperium rzymskiego, oranżeria Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego, Pl. Jana Pawła II 2

13:30 Prelekcja: dr Henryk Kowalski –  Rzymska religia państwowa, oranżeria Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego, Pl. Jana Pawła II 2

14:30 Prelekcja: mgr Mateusz Łobacz – Podróże w Antyku, oranżeria Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego, Pl. Jana Pawła II 2

15:30 Prelekcja: dr hab. Maciej Jońca – Seksualność a prawodawstwo rzymskie, oranżeria Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego, Pl. Jana Pawła II 2

16:30 Prelekcja: dr hab. Dariusz Słapek – Sport antyczny i gladiatorzy, oranżeria Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego, Pl. Jana Pawła II 2

NIEDZIELA

12:00 Prelekcja: mgr Mateusz Łobacz – Podróże w Antyku, oranżeria Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego, Pl. Jana Pawła II 2

13:00 Prelekcja: dr hab. Maciej Jońca – Seksualność a prawodawstwo rzymskie, oranżeria Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego, Pl. Jana Pawła II 2

14:00 Prelekcja: dr hab. Dariusz Słapek – Sport antyczny i gladiatorzy, oranżeria Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego, Pl. Jana Pawła II 2

15:00 Prelekcja: dr hab. Ireneusz Łuć – Armia imperium rzymskiego, oranżeria Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego, Pl. Jana Pawła II 2

nauk2