Rekonstrukcja historyczna i „Uczta Trymalchiona“

Na Artefaktach poczujemy się jak w Starożytnym Rzymie! Usłyszymy jak brzmiała muzyka antyczna, odtworzona przez Stanisława Mazurka. Będziemy świadkami wypalania garnków przez Magdalenę Kopiczko. A Hellas et Roma otworzy dla nas fragmenty antycznej codzienności.

Hellas et Roma: stowarzyszenie pasjonatów historii promujących wiedzę o świecie Antycznym od 2001 r. Grupa realizuje obecnie ponad 20 projektów rekonstrukcyjnych ukazujących aspekty rzemiosła, kultury oraz militariów starożytnej Grecji, Rzymu i terenów Barbaricum. Wiedzę o antyku stowarzyszenie przekazuje na wielu płaszczyznach, realizując spotkania o charakterze wykładowym, współpracując z ośrodkami akademickimi i muzealnymi oraz realizując plenerowe festiwale historyczne. Ścisła współpraca z Instytutem Historii UMCS oraz zaangażowanie badawcze członków grupy pozwalają na przestawienie aktualnego stanu badań dotyczących zagadnień poruszanych przez stowarzyszenie.

Stanisław Mazurek: od ponad 20 lat łączy miłość do muzyki dawnej z pracą badawczą, lutnictwem, wykonywaniem muzyki i szeroko rozumianą edukacją. Prowadzi badania nad instrumentami oraz muzyką dawną od pradziejów do renesansu. W pracowni lutniczej rekonstruuje instrumenty sprzed stuleci. Wydobywa z nich dźwięki i przekazuje te umiejętności innym. W ramach warsztatów i pokazów prezentuje instrumenty muzyczne, wzbogacając pokaz barwną opowieścią o historii i archeologii. Zapoznaje odbiorców z walorami dźwiękowymi i przedstawia etapy budowy instrumentów. Od lat zaangażowany w ruch archeologii eksperymentalnej.

Magdalena Kopiczko: zajmuje się garncarstwem w ujęciu historycznym i archeologicznym. Efektem jej pracy są piękne historyczne naczynia ceramiczne z różnych epok. Są one wzorowane na zabytkach archeologicznych i wykonywane tradycyjnymi metodami stosowanymi w przeszłości.