A A+ A++

O Muzeum

HISTORIA MUZEUM

Muzeum rozpoczęło swoją działalność 1 czerwca 1975 r. Instytucja powstała w konsekwencji jednego z najbardziej znaczących odkryć w powojennej archeologii polskiej. Podczas prowadzonych w latach 1968–1975 badań powierzchniowych Stefan Woyda natrafił na relikty jednego z najpotężniejszych ośrodków hutniczych świata barbarzyńskiego z przełomu er – Mazowieckiego Centrum Metalurgicznego.

Wybór Pruszkowa jako miejsca usytuowania Muzeum podyktowany był położeniem miasta w środku obszaru objętego archeologicznymi pracami badawczymi. Na siedzibę instytucji przeznaczono zabytkowy budynek oficyny dworskiej, który przez kolejne lata był kompleksowo remontowany i dostosowywany do potrzeb placówki muzealnej.

Od momentu swojego powstania Muzeum prowadziło intensywne badania powierzchniowe oraz systematyczne ekspedycje wykopaliskowe mające na celu jak najlepsze rozpoznanie starożytnego ośrodka produkcji żelaza oraz odtworzenie życia lokalnych społeczności ludzkich. Przez wszystkie lata działalności placówka zorganizowała dziesiątki wystaw oraz setki prelekcji, koncertów, spotkań i warsztatów.

Obecnie patronem Muzeum jest jego założyciel i wieloletni dyrektor – Stefan Woyda.

ZOBACZ ZDJĘCIA HISTORYCZNE MUZEUM