A A+ A++

Goci, cz. 2 – podcasty historyczne

W drugiej części opowieści o Gotach przyjrzymy się źródłom, z których możemy czerpać o nich wiedzę. Dowiemy się, skąd mamy informację o pobycie Gotów na terenach dzisiejszej Polski oraz dokąd i dlaczego udali się w dalszą wędrówkę.

W audycji wykorzystano fragmenty Germanii Tacyta i Getici Jordanesa.

Audycja dostępna TUTAJ (Soundcloud)

i TUTAJ (Youtube)

O Gotach opowiada dr hab. Adam Cieśliński.

Kim jest nasz prelegent?

adam-cieśliński

Adiunkt na Wydziale Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Katedry Archeologii Barbaricum i Prowicji Rzymskich. Studia na Uniwersytecie Warszawskim, J.-W. Goethe Universität we Frankfurcie nad Menem oraz na Philipps Universität w Marburgu. W 2006 r. obrona pracy doktorskiej na UW (Kulturelle Veränderungen und Besiedlungsabläufe im Gebiet der Wielbark-Kultur an Łyna, Pasłęka und oberer Drwęca, Berliner Beiträge zur Vor- und Frühgeschichte, Neue Folge, t. 17, Berlin 2010). Habilitacja w 2016 r. na podstawie osiągnięcia naukowego pt. Społeczności południowych pobrzeży Bałtyku w okresie wpływów rzymskich w świetle analizy wybranych stanowisk sepulkralnych. Archeologia archiwalna – obrządek pogrzebowy – związki interregionalne. Stypendysta Rotary International, Instytutu Herdera, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz Fundacji im. Alexandra von Humboldta. Członek rzeczywisty International Sachsensymposion, członek korespondent Niemieckiego Instytutu Archeologicznego, Kommission zur Erforschung von Sammlungen Archäologischer Funde und Unterlagen aus dem nordöstlichen Mitteleuropa oraz zarządu Fundacji Monumenta Archaeologica Barbarica. Bierze udział w pracach zespołów edytorskich serii Monumenta Archaeologica Barbarica oraz Światowit Supplement Series B: Barbaricum. Zainteresowania badawcze: okres wpływów rzymskich oraz okres wędrówek ludów w strefie od Bałtyku po Morze Czarne, archeologia archiwalna. W latach 2000-2019 badacz cmentarzyska kurhanowego kultury wielbarskiej w Nowym Łowiczu na poligonie drawskim (we współpracy z Muzeum w Koszalinie).