A A+ A++

Europejscy archeolodzy z wizytą w Muzeum

W najbliższą sobotę, 23 czerwca gościliśmy czterdziestu europejskich archeologów z czołowych instyutucji naukowych, zajmujących się opracowywaniem i przywracaniem do obiegu naukowego zbiorów muzealnych z północnej
i środkowej Europy, które uległy rozproszeniu w wyniku działań wojennych (głównie II wojny światowej). Okazją
do odwiedzin naszej placówki było spotkanie Kommission zur Erforschung von Sammlungen archäologischer Funde
und Unterlagen aus dem nordöstlichen Mitteleuropa (Komisja badań nad zbiorami danych archeologicznych i dokumentów
z północno-wschodniej Europy Środkowej – KAFU), które tym razem zorganizowano w Uniwersytecie Warszawskim.

Nasze skromne progi odwiedzili m.in.:
prof. Claus von Carnap-Bornheim – dyrektor Zentrum für Baltische und Skandinavische Archäologie w Szlezwiku;
prof. Matthias Wemhoff – dyrektor Museum for Für- und Frühgeschite w Berlinie;
dr Kerstin Hofmann – wicedyrektor Römisch-Germanische Kommission we Frankfurcie nad Menem;
doc. dr A. Bliujienė – prof. na Uniwersytecie w Kłajpedzie;
prof. Magdalena Mączyńska – Kraków;
prof. W. Nowakowski – Instytut Archeologii – Uniwersytet Warszawski;
prof. A. Kokowski – Instytut Archeologii – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;
dr. hab. A. Bitner-Wróblewska – Państwowe Muzeum Archeologiczne.

 

 

IMGP5725

 

IMGP5733

 

IMGP5751

 

IMGP5753

 

IMGP5759

 

IMGP5770

 

112507-kafu-logo-variante