A A+ A++

Edukacja

OFERTA SPECJALNA

LEKCJE, WARSZTATY, POKAZY

Oferta Muzeum uwzględnia dostosowanie lekcji oraz warsztatów do potrzeb grup zarówno szkolnych, jak i nieformalnych czy rodzinnych.
Zajęcia możemy przeprowadzić dla dzieci, młodzieży lub dorosłych, a także dla grup osób o specjalnych potrzebach.

Organizujemy również eksperymentalne wytopy żelaza w formie interdyscyplinarnych pokazów (w okresie od maja do września).
Prezentacje mogą być prowadzone w formie pełnej rekonstrukcji życia codziennego starożytnych hutników z Mazowsza (narzędzia, ubiór, sprzęty użytkowe), uzupełnionej o popularnonaukowy komentarz. Nasze piece były obecne m.in. na: Dymarkach Świętokrzyskich, Industriadzie,
Europejskich Dniach Dziedzictwa, Industriadzie, Festiwalu Nauki i Dniach Pruszkowa.

Ceny pokazów i warsztatów specjalnych są ustalane indywidualnie. W celu otrzymania informacji prosimy o kontakt z Działem Edukacji
i Popularyzacji Muzeum, tel. 22 758 72 66 w. 14. Chcielibyśmy również podkreślić, że ze względu na dużą aktywność zespołu Muzeum, konieczność zadbania o prowadzących, logistykę oraz sprzęt rezerwacji i rozmów wstępnych należy dokonywać z wyprzedzeniem
kilkutygodniowym (warsztaty) lub kilkumiesięcznym (pokazy wytopów żelaza).

Informacje na temat bieżących i planowanych wydarzeń mogą Państwo znaleźć śledząc aktualności na naszej stronie, w mediach
społecznościowych oraz muzealnym newsletterze.

ZOBACZ ZDJĘCIA Z POKAZÓW