A A+ A++

Edukacja

DZIECI

Wśród stałych zajęć skierowanych wyłącznie do dzieci (drodzy rodzicie – macie w tym czasie wolne) znajdują się coroczne letnie warsztaty
historyczno-artystyczne, warsztaty kreatywne i zajęcia cykliczne.

W roku szkolnym 2015/2016 zapraszamy na niezwykłe warsztaty archeologiczne – całoroczne zajęcia Agricultura, czyli pierwsi rolnicy na
ziemiach polskich, które rozpoczęły się w październiku. Dzięki nim dzieci poznają fascynujące dzieje ludzkości – wielki skok cywilizacyjny,
który dokonał się w epoce neolitu.

Informacje na temat bieżących i planowanych wydarzeń mogą Państwo znaleźć, śledząc aktualności na naszej stronie, w mediach społecznościowych oraz muzealnym newsletterze.

ZOBACZ ZDJĘCIA Z WARSZTATÓW