A A+ A++

Edukacja

OFERTA EDUKACYJNA

Ofertę lekcji kierujemy do uczniów i nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
Zajęcia edukacyjne mają formę wykładów popularnonaukowych, pogadanek, dyskusji, warsztatów, doświadczeń oraz pokazów.

Część realizowanych tematów jest wspólna dla wszystkich grup wiekowych. Sposób prowadzenia zajęć oraz ich zawartość merytoryczną dostosowujemy do poziomu i wieku uczestników, uwzględniamy także zgłoszone potrzeby specjalne.

Zapraszamy również do zapoznania się z propozycjami kierowanymi do rodzin i osób indywidualnych oraz z ofertą specjalną.