A A+ A++

Czyny wyryte w kamieniu

20 lutego o godzinie 16.00 w czytelni Muzeum odbędzie się kolejna prelekcja z cyklu „Podróżując przez Antyk”.  

Na spotkaniu będziemy mieli okazję poznać bliżej historię i „sztukę królewską” szachów z dynastii Sasanidów, rządzących Persją w latach 224-651 n.e. Wspólnie poddamy analizie niezwykłe reliefy naskalne pozostawione przez tych potężnych królów, ukazujące ich w zwycięskich pojedynkach z przeciwnikami. Obejrzymy dwory królewskie, na których kwitła tradycja rycerska, subtelna muzyka, poezja, a nawet miłość dworska i przekonamy się jak duże piętno władcy ci wycisnęli na dzisiejszej kulturze irańskiej. Opowiemy także o ukształtowaniu się zoroastryzmu i kultu ognia, o długotrwałych wojnach prowadzonych Persję z Imperium Rzymskim, wreszcie o końcu dynastii jaki wyszedł ze strony najmniej spodziewanego przeciwnika – plemion arabskich zjednoczonych przez Mahometa.

Cykl wykładów popularnonaukowych „Podróżując przez Antyk” jest skierowany do starszej młodzieży szkolnej i osób dorosłych chcących poszerzyć swoja wiedzę. Tematyka spotkań jest tak dobrana, aby ukazać mnogość i wieloaspektowość powiązań gospodarczych, kulturowych oraz politycznych pomiędzy różnymi kręgami cywilizacyjnymi. Narracja podczas każdego wykładu prowadzona będzie więc tak, aby w miarę możliwości wyjść poza źródła europejskie (a tym samym stereotypowe wyobrażenia) i ukazać daną kulturę w jej własnym kontekście.

Spotkania mają formę wykładów połączonych z prezentacją multimedialną, pokazem zrekonstruowanych zabytków oraz elementami warsztatowymi – pracą z materiałami źródłowymi.

Mateusz Łobacz jest członkiem Stowarzyszenia Na Rzecz Popularyzacji Kultury Antycznej „Hellas et Roma” działającym przy Instytucie Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Wstęp wolny.

Kolejne spotkania:

19 III 2016

Karawany i kadzidło – Arabia przed islamem; organizacja handlu kadzidłem, wierzenia religijne i poezja Beduinów

16 IV 2016

Podróż na zachód – Jedwabny Szlak i kontakty Chin oraz Cesarstwa Rzymskiego; transport dóbr i idei