A A+ A++

BEZPŁATNE LEKCJE MUZEALNE O MAZOWSZU

Pragnąc umożliwić poszerzanie horyzontów i lepsze poznanie przeszłości Mazowsza,  przygotowaliśmy specjalny cykl bezpłatnych lekcji muzealnych. Od kwietnia do maja grupy zorganizowane będą mogły również nieodpłatnie zwiedzać z przewodnikiem ekspozycję stałą „Przedświt – Mazowieckie Centrum Metalurgiczne z przełomu er”.

Przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych  i ponadgimnazjalnych zapraszamy na zajęcia przybliżające wiedzę m.in. o: pradziejach Mazowsza, epoce brązu, świecie starożytnych hutników z przełomu er, czasach kiedy Słowianie pojawili się po raz pierwszy na Mazowszu, jak również o ich baśniach i legendach. W ofercie nie zabrakło także zajęć dotyczących najciekawszych wydarzeń z czasów Księstwa Mazowieckiego.

 
Proponowane tematy:

Dzieje najstarsze Mazowsza

Lekcja przybliży dzieje regionu od pojawienia się pierwszego człowieka do początków istnienia państwa Polskiego. Zajęcia będą ilustrowane prezentacją multimedialną oraz oryginalnymi zabytkami archeologicznymi lub ich replikami.

 

Wśród myśliwych i zbieraczy

Epoka kamienia to czas łowców-zbieraczy. Będzie można dowiedzieć się, jak zdobywano żywność, na jaką zwierzynę polowano i jaką posługiwano się bronią. Zostaną przedstawione materiały, z których wykonywano broń oraz sposoby łowienia ryb 10 tysięcy lat temu na Mazowszu.

 

Słowiańskie Mazowsze

W czasie lekcji uczestnicy dowiedzą się, kiedy Słowianie pojawili się po raz pierwszy na Mazowszu oraz co na ten temat „mówią” znaleziska archeologiczne. Jak wyglądały ówczesne wsie, czy znano grody, jak budowano chaty, czym charakteryzował się obrządek pogrzebowy? To pytania, na które uczestnicy będą szukać odpowiedzi wraz z prowadzącymi. Kolejną kwestią, która będzie poruszana podczas lekcji to ówcześni sąsiedzi: kim byli, czy żyliśmy z nimi w zgodzie, a może byliśmy z nimi skonfliktowani?

 
Budowniczowie Mazowsza

Co wiemy o Mazowszu w czasach Pierwszych Piastów? Kim był i dlaczego zbuntował się Miecław? Czy była to próba zbudowania nowej państwowości i stworzenia nowej dynastii? Te pytania będą bazą do zajęć o budowniczych. Będzie można dowiedzieć się także, jak było zorganizowane ówczesne Mazowsze oraz jak wyglądały grody i kto w nich mieszkał. Grupa przekona się, czy pozostały budowle z tamtych czasów.

 
Słowiańska rodzina

Podczas zajęć uczestnikom zostanie przybliżona wiedza o tym, jaka była rola dziecka, kobiety i mężczyzny we wczesnym średniowieczu oraz w czym przejawiały się różnice między nimi.  Grupa będzie się zastanawiać, czy można mówić o modzie w tamtych czasach oraz jakie były ozdoby, broń i narzędzia. Prowadzący poprzez ciekawą formę zajęć odpowie również na pytanie, na co wskazują zabytki odkrywane podczas badań archeologicznych.

 
Baśnie i legendy dawnego Mazowsza

Czy w baśniach i legendach mazowieckich znajdziemy chociaż trochę prawdy? Podczas lekcji będzie można poznać legendy dotyczące powstawania wybranych miast i ich dziejów oraz przeróżne historie: pouczające, zabawne, a czasami straszne, które w barwny sposób uzupełniają dzieje mazowieckich miast, wsi i zamków.

 
14 epizodów z czasów Księstwa Mazowieckiego

Podczas zajęć zostanie przedstawionych kilkanaście wydarzeń z dziejów Księstwa Mazowieckiego, w których zamknięta zostanie cała trwająca 300 lat historia niezależnego Mazowsza. Opowieściom będzie towarzyszyć układanie przez uczestników w formie dużych puzzli, mapy Księstwa Mazowieckiego.

 

Informacje organizacyjne:

  • Lekcje są bezpłatne.
  • Zwiedzanie stałej wystawy jest bezpłatne.
  • Zajęcia są prowadzone od wtorku do piątku, od 4 kwietnia do 12 maja 2017 roku.
  • Lekcje i oprowadzanie po wystawie prowadzone są dla grup zorganizowanych.
  • Grupa może liczyć od 10 do 25 osób.
  • Czas trwania od 45-70 minut.
  • Termin i temat zajęć należy uzgodnić telefonicznie bądź osobiście w Muzeum, Dział Edukacji i Popularyzacji (22) 758-72-66.
  • Termin zwiedzania należy uzgodnić telefonicznie bądź osobiście w Muzeum, Dział Edukacji i Popularyzacji (22) 758-72-66.
  • Liczba bezpłatnych lekcji muzealnych jest ograniczona.