A A+ A++

Bałtowie – podcasty historyczne

Czas na Bałtów. To właśnie o nich w kolejnych trzech odcinkach opowieści z cyklu Barbaricum – nieznana karta historii – opowiadać będzie dr  hab. Anna Bitner-Wróblewska.

Kim są Bałtowie? Gdzie mieli swoje siedziby? Kiedy tam się osiedlili? Kiedy i skąd przybyli? I dzięki czemu trafili na karty historii? Odpowiedzi na wszystkie pytania (nie tylko te, które padły) – w podcaście, do którego linki znajdują się poniżej.

Audycja o Bałtach dostępna jest TUTAJ (Soundcloud).

I TUTAJ (Youtube)

Kim jest nasz prelegent?

O Bałtach opowiada dr hab. Anna Bitner-Wróblewska – kustosz dyplomowany i kierownik Działu Archeologii Bałtów Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie. Specjalizuje się w archeologii okresu wpływów rzymskich i okresu wędrówek ludów na ziemiach bałtyjskich. Interesuje się kontaktami plemion bałtyjskich z mieszkańcami Skandynawii i Europy wschodniej. Zaangażowana w studia nad źródłami archiwalnymi dotyczącymi archeologii Bałtów i rekonstrukcję archeologicznego dziedzictwa dawnych Prus Wschodnich. Członek komitetów redakcyjnych archeologicznych czasopism litewskich, łotewskiego i rosyjskiego. Członek-założyciel Kommission zur Erforschung von Sammlungen Archäologischer Funde und Unterlagen aus dem nordöstlichen Mitteleuropa (KAFU – międzynarodowa komisja to badań archiwaliów archeologicznych w Europie środkowej), członek honorowy Lietuvos Archeologijos Draugija (Stowarzyszenie Archeologów Litewskich).