A A+ A++

Bałtowie, cz. 2 – podcasty historyczne

Druga część opowieści o Bałtach poświęcona jest bogatym rytuałom związanym z końmi, którym plemiona te poświęcały wyjątkowo dużo uwagi.

Audycja o Bałtach dostępna jest TUTAJ (Soundcloud)

oraz TUTAJ (Youtube)

Kim jest nasz prelegent?

bitner

O Bałtach opowiada dr hab. Anna Bitner-Wróblewska – kustosz dyplomowany i kierownik Działu Archeologii Bałtów Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie. Specjalizuje się w archeologii okresu wpływów rzymskich i okresu wędrówek ludów na ziemiach bałtyjskich. Interesuje się kontaktami plemion bałtyjskich z mieszkańcami Skandynawii i Europy wschodniej. Zaangażowana w studia nad źródłami archiwalnymi dotyczącymi archeologii Bałtów i rekonstrukcję archeologicznego dziedzictwa dawnych Prus Wschodnich. Członek komitetów redakcyjnych archeologicznych czasopism litewskich, łotewskiego i rosyjskiego. Członek-założyciel Kommission zur Erforschung von Sammlungen Archäologischer Funde und Unterlagen aus dem nordöstlichen Mitteleuropa (KAFU – międzynarodowa komisja to badań archiwaliów archeologicznych w Europie środkowej), członek honorowy Lietuvos Archeologijos Draugija (Stowarzyszenie Archeologów Litewskich).