A A+ A++

Audycja o projekcie edukacyjnym „Żelazny Most”

Zapraszamy Państwa do odsłuchania audycji wyemitowanej przez nasze lokalne POPradio. Goście w studiu opowiadali
o zakończeniu trzyletniego projektu edukacyjnego „Żelazny Most”, realizowanego przez uczniów i nauczycieli
z Podkowiańskiego Liceum Ogólnokształcącego nr 60 oraz Liceum Ogólnokształcącego w Staszowie. Muzeum wspierało merytorycznie działania w ramach tego projektu. „Żelazny Most” to innowacja edukacyjna łącząca szkoły z dwóch różnych województw. Założeniem tej inicjatywy było zapoznawanie uczniów z historią wytopu żelaza z terenu dwóch regionów: mazowieckiego i świętokrzyskiego. Młodzi uczniowie udowodnili, że historia starożytnego hutnictwa może być pasjonująca dla ludzi w każdym wieku. Gratulujemy pedagogom i młodym pasjonatom archeologii.

Nagranie z audycji znajdą Państwo na stronie POPradia (kliknij tutaj).

Poniżej przedstawiamy założenia projektu, określone trzy lata temu.

Projekt powstał z myślą o uczniach objętych nauczaniem historii na poziomie rozszerzonym w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie oraz Podkowiańskim Liceum Ogólnokształcące Nr 60 w Podkowie Leśnej. Treści kształcenia, zawarte w Projekcie, mają uzupełniać i wzbogacać materiał nauczania wynikający z obowiązującego programu powszechnej edukacji historycznej, przewidzianego dla liceum ogólnokształcącego (zawarty w Podstawie programowej kształcenia ogólnego).

W klasie I uczniowie zostaną zaznajomieni ze specyfiką warsztatu pracy archeologa; gruntownie poznają kulturę materialną
i duchową ludów kultury przeworskiej, a także dzieje dwóch największych ośrodków hutnictwa żelaza, działających poza granicami Imperium Rzymskiego, z centrami w rejonie Pruszkowa i Nowej Słupi. Podsumowaniem działań edukacyjnych
i wychowawczych będzie stworzenie wystawy tematycznej.  

Kluczowym elementem realizacji założeń merytorycznych Projektu w roku szkolnym 2015/2016 będzie wymiana młodzieży
z obu szkół, w formie wycieczek naukowych, celem zapoznania się z zasobami Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego im. prof. Mieczysława Radwana w Nowej, Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy w Pruszkowie, a także Muzeum Archeologicznego w Warszawie. Nabytą wtedy wiedzę i umiejętności uczniowie klas II spożytkują budując makietę pieca dymarskiego.

W roku szkolnym 2016/2017 młodzież klas programowo najwyższych pogłębi swoją wiedzę na temat Imperium Rzymskiego
i jego kontaktów z ziemiami polskimi.
Wtedy także, przy pomocy pracowników naukowych z Instytutu Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, grupa zbuduje replikę pieca dymarskiego i wykona naukową dokumentację dotyczącą jego działania.   

 

DSC_1607-e1492617911361

(fot. POPradio)